DAVET

Değerli Katılımcılar,

Üçüncüsünü düzenlediğimiz MikroBiyom Kongremizde, her geçen yıl mikrobiyomu anlama ve yönetiminde multidisipliner çalışmaların büyük bir entegrasyon ve hızla ilerlediğini görüyoruz. Multidisipliner sağlık ve hastalık koşullarındaki ilişkilerin her seferinde olduğu gibi tamamen akademik ve kanıta dayalı bilimsel olarak ortaya konacağı bu seneki kongremiz, mikrobiyom alanının yaygın örüntüsünde dikkat çeken oral mikrobiyom ilişkilerine ve geleceğin tıbbı olan mikrobiyom esaslı sağlıklı uzun yaşam destekleri ve tedavi yaklaşımları üzerine odaklanacaktır.

Kongremizin açılışının öncesinde, mikrobiyom analizleri esaslı proje oluşturma ve klinik yönetimde mikrobiyom analizleri üzerine bilimsel yapılandırılmasını sizlere aktarmayı planladığımız “Örnekten Rapora Mikrobiyom Kursu” ile başlayacağız.

Oral mikrobiyal dünya bizi nasıl yönetiyor hep beraber öğreneceğiz, tartışacağız. Maternal mikrobiyom, mikrobiyom gelişiminin programlanması, sağlık ve hastalıkta oral, mukozal, cilt mikrobiyomu ile başlayıp oral mikrobiyom ve en sık ilişkilendiği kalp damar hastalıkları, metabolik hastalıklar, romatizmal hastalıklar, oral-beyin ekseni ilişkili hastalıklar ve kanser üzerine yoğunlaşacağız. Uzun ve sağlıklı yaşam desteği için mikrobiyom esaslı tanı ve tedavi yaklaşımlarındaki son gelişme aktarımlarını gerçekleştireceğiz.

Ülkemizde dernek yapısı olarak tüm paydaşları içeren bir ilk olma özelliğini taşıyan ve bu konuda bilimsel donanımları ile destek veren akademisyen, uzman ve eğitim sürecinde olan profesyonelleriyle bir arada olduğu ekibimizin uluslararası katkılarla devam edecek olan toplantıların üçüncüsünde, titizlikle hazırlanan programımızda sizlerle 15-17 Aralık 2023 tarihleri arasında Titanic Deluxe Lara, Antalya'da bir arada olmaktan mutluluk duyacağız.

Her yıl olduğu gibi bu yılın bilimsel kapanışını bir şölene çevirelim. Yeni yıla yeni bilgilerle ve yeni umutlarla adım atalım.

Saygılarımızla,

Organizasyon Kurulu Adına
Prof. Dr. Meltem YALINAY
Mikrobiyota ve Probiyotik (MikroBiyom) Derneği
Yönetim Kurulu Başkanı